aboutus
โพรไฟล์ QC

ประมาณ 30 คนทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์

80 บุคลากรออนไลน์เพื่อตรวจสอบคุณภาพพื้นผิวของกระเบื้อง

โรงงานผ่านการรับรอง ISO การจัดการและการผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน ISO

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการรับรอง 3C กัมมันตภาพรังสีคือ A ปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตแห่งชาติอย่างเข้มงวด

ผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบโดย National Quality Supervision Institute คุณภาพทั้งหมดสูงกว่ามาตรฐานแห่งชาติมาก

รับรอง
รายละเอียดการติดต่อ